Hem

IBLAND KRÄVS SNABB FÖRÄNDRING, UTVECKLING, REDUKTION ELLER AVVECKLING DÅ KAN DET VARA LÄGE ATT TA IN EN INTERIM MANAGER. DET ÄR OCKSÅ EN PERFEKT LÖSNING VID "TILLFÄLLIGA LUCKOR" I CHEFSLEDET.

” - Interim management innebär tillfälligt tillhandahållande av ledningsresurser och kompetens. Interim management kan också ses som en kortsiktig lösning för att genomföra/genomgå och hantera en övergångsperiod, kris eller förändring inom en organisation. I en sådan situation kan en permanent roll vara onödig eller omöjlig att hitta med kort varsel. Dessutom kan det vara svårt att finna någon internt som lämpar sig för, eller är tillgängliga, att ta den aktuella rollen/befattningen.”

FÖRETAG

Vilka företag lämpar sig för interimt management?

- ALLA

Alla företag kan komma i situationer som kräver snabba

förändringar. Storleken på verksamheten har ingen

betydelse för storleken på det uppkomna läget.

INTERNATIONAL

 

Foregin clients are very welcome to check out my CV-eng above. I will be happy to help You in Your Scandinavian doughter/mother company or in Your home country if You have a demand.

© WTC AB , Wermland Trading Consulting AB , +46 70 6053507 , VAT: SE559027328901 , info&wtconsulting.se